Veldedighet

I Verdi er vi opptatt av at porteføljen vår skal være mer enn penger på en konto. Vi donerer derfor hvert år en pengesum til en organisasjon vi mener fortjener støtte og oppmerksomhet. Både beløpets størrelse og den veldedige organisasjonen velges på generalforsamlingen. Selv i år med negativ avkastning på fondet, har vi tradisjonelt gitt penger.

I 2021 ga vi 5 000 kr til Mental Helse Ungdom som arbeider for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske helseproblemer og et bedre psykisk helsetilbud. I år valgte vi å donere til en norsk organisasjon med fokus på mental helse blant norsk ungdom ettersom det har vært et ekstra viktig tema under pandemien. Deres overordnede visjon er at alle unge skal få en best mulig psykisk helse og at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.Her kan du lese mer om våre siste donasjoner:


2021: Mental helse ungdom
2020: Leger uten grenser
2019: Sunnaasstiftelsen
2018: Mental Helse Ungdom
2017: Studentaksjonen Trondheim
I 2021 ga vi 5 000 kr til Mental Helse Ungdom som arbeider for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske helseproblemer og et bedre psykisk helsetilbud. I år valgte vi å donere til en norsk organisasjon med fokus på mental helse blant norsk ungdom ettersom det har vært et ekstra viktig tema under pandemien.
Deres overordnede visjon er at alle unge skal få en best mulig psykisk helse og at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.
I 2020 ga vi 5 000 kr til Leger uten grenser som bidrar med medisinsk hjelp til trengende personer som ikke har tilgang til hjelpen de trenger. Feltarbeiderne deres jobber med alt fra grunnleggende helsehjelp til akuttkirurgi, vaksinering og mental helsehjelp.
Leger uten grenser er helt politisk uavhengig organisasjon og tar ikke i mot statlig støtte fra noen land. Dette gjør at de kan bidra i selv de mest politisk betente områdene uten å møte trusler om trekk i støtte eller andre sanksjoner.
I 2019 ga vi 10 000 kr til Sunnaasstiftelsen som hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Sunnaasstiftelsen arrangerer camper for de utsatte og bidrar med penger til forskning på rehabilitering av nevrologiske traumeskader.
De støtter i tillegg en rekke prosjekter som fokuserer på å skape mestringsfølelse gjennom idrett, øke pasientvelferd gjennom tilskudd til bedre utstyr, eller innovere innenfor rehabiliteringsteknologi.
I 2018 ga vi 5 000 kr til Mental Helse Ungdom som arbeider for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske helseproblemer og et bedre psykisk helsetilbud. Organisasjonen er en tydelig politisk stemme og en god samtalepartner for de som sliter psykisk.
Deres overordnede visjon er at alle unge skal få en best mulig psykisk helse og at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.
I 2017 ga vi 15 000 kr til Studentaksjonen Trondheim. Med et ekstraordinært stort bidrag på 15 000 kroner, bidro vi til utdannelse av vanskeligstilte barn i Afghanistan. Visjonen deres er å utbedre lese- og skriveferdigheter blant afghanske barn og ungdom.
I Afghanistan frarøves mange barn retten til skolegang, ikke kun på grunn av krig og konflikter, men også på grunn av mangel på finansiering og klasserom. Studentaksjonen jobber for å dekke dette finansieringsbehovet.

Kontakt oss

Presse: henriksontvedt@gmail.com

Arrangementer: ingridherminef@gmail.com

Generelle henvendelser: hermcasp@gmail.com

Om Verdi NTNU

Verdi NTNU er en studentforening for finansinteresserte studenter ved NTNU. Gruppen består av omkring 25 aktive medlemmer fra ulike årstrinn og studier på NTNU.