Veldedighetsfondet

Hovedsysselen ved Verdi NTNU er forvaltningen av det såkalte veldedighetsfondet. Deler av forvaltningskapitalen i veldedighetsfondet sendes til diverse veldedige organisasjoner på årlig basis. Investeringer gjøres på bakgrunn av ukentlige møte internt. På disse møtene diskuteres aktuelle nyheter innen økonomi og finans. I tillegg presenteres sektor- og aksjeanalyser som grupper på 4-6 medlemmer har forberedt i forkant. Det fokuseres på å sette sammen grupper med studenter fra ulike årstrinn og med ulik erfaring innen finans, slik at det sikres at alle grupper har gode forutsetninger for å kunne gjennomføre analyser. Erfaringer fra tidligere år er at gruppearbeidet er en veldig god læringsarena for nye medlemmer med mindre erfaring innen finans.

Veldedighetsfondet har en langsiktig og diversifisert investeringsprofil. Dette har historisk gitt fondet betydelig meravkastning til indeks. Her ser du avkastningen vår målt mot indeks de siste fem årene.


Veldedighetsfondet
Hovedindeksen

Posisjonene

Posisjonene i fondet er hovedsakelig aksjer registrert på Oslo Børs. Vi har derimot hatt suksess med både aksjer og ETF-er også internasjonalt. Våre fem største nåværende posisjoner finner du nedenfor. Hold pekeren over posisjonene for å lese om dem.


Kontakt oss

Presse: henriksontvedt@gmail.com

Arrangementer: ingridherminef@gmail.com

Generelle henvendelser: hermcasp@gmail.com

Om Verdi NTNU

Verdi NTNU er en studentforening for finansinteresserte studenter ved NTNU. Gruppen består av omkring 25 aktive medlemmer fra ulike årstrinn og studier på NTNU.