Bli med i Verdi!

Vi søker studenter fra alle årstrinn og studieretninger på NTNU. Dersom du har lyst til å lære mer om finans, analysere aksjer, arrangere foredrag med ettertraktede foredragsholdere eller være med å utvikle Verdi NTNU sin hjemmeside er du av stor interesse for Verdi NTNU.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper om aksjer eller finans. I starten av hvert semester legger vi opp til opplæring av nye medlemmer, og gruppearbeidet er en kontinuerlig læringsarena. Det viktigste er at du har interesse for finans, og et ønske om å lære mer innenfor dette området.

Neste opptak er høsten 2023.

Kontakt oss

Presse: henriksontvedt@gmail.com

Arrangementer: ingridherminef@gmail.com

Generelle henvendelser: hermcasp@gmail.com

Om Verdi NTNU

Verdi NTNU er en studentforening for finansinteresserte studenter ved NTNU. Gruppen består av omkring 25 aktive medlemmer fra ulike årstrinn og studier på NTNU.