Veldedighet

Hvert år støtter Verdi NTNU veldedige organisasjoner med en del av skoleårets overskudd fra veldedighetsfondet. På den årlige generalforsamling fremmer medlemmene forslag om veldedige formål som fortjener bidraget vårt. Deretter stemmes det over forslagene, og ved flertall bestemmes hvilket formål som får vårt bidrag.

Med 5000 kroner av overskuddet fra skoleåret 2017/18 støttet vi Mental Helse Ungdom som arbeider for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykisk helseproblemer og et bedre psykisk helsetilbud.

Etter skoleåret 2016/17 støttet vi Studentaksjonen Trondheim med et ekstraordinært stort bidrag på 15 000 kroner, hvor pengene gikk til utdannelse av vanskeligstilte barn i Afghanistan.


Verdi NTNU på stand med Studentaksjonen i forbindelse med Verdi NTNUs bidrag til Studentaksjonen 2017.