Veldedighet

Hvert år støtter Verdi NTNU veldedige organisasjoner med en del av skoleårets overskudd fra veldedighetsfondet. På den årlige generalforsamling fremmer medlemmene forslag om veldedige formål som fortjener bidraget vårt. Deretter stemmes det over forslagene, og ved flertall bestemmes hvilket formål som får vårt bidrag.

Etter skoleåret 2016/17 støttet vi Studentaksjonen Trondheim med et ekstraordinært stort bidrag på 15 000 kroner, hvor pengene gikk til utdannelse av vanskeligstilte barn i Afghanistan.


Verdi NTNU på stand med Studentaksjonen i forbindelse med Verdi NTNUs bidrag til Studentaksjonen 2017.