Veldedighet

Hvert år støtter Verdi NTNU veldedige organisasjoner med en del av skoleårets overskudd fra veldedighetsfondet. På den årlige generalforsamling fremmer medlemmene forslag om veldedige formål som fortjener bidraget vårt. Deretter stemmes det over forslagene, og ved flertall bestemmes hvilket formål som får vårt bidrag.

Våre bidrag:

  • 2019 – 10 000 kr til Sundaasstiftelsen som hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon.
  • 2018 – 5 000 kr til Mental Helse Ungdom som arbeider for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykisk helseproblemer og et bedre psykisk helsetilbud.
  • 2017 – 15 000 kr til Studentaksjonen Trondheim. Med et ekstraordinært stort bidrag på 15 000 kroner, bidro vi til utdannelse av vanskeligstilte barn i Afghanistan.


Besøk Sunaasstiftelsens hjemmeside for å lese mer om deres arbeid.