Veldedighet

Verdi NTNU støtter veldedige organisasjoner med overskuddet fra veldedighetsfondet.